Adviesdiensten

Wij helpen onderwijsinstellingen met het oplossen van strategische en operationele vraagstukken op een data gedreven wijze. Dankzij ons team van ervaren analisten, diepgaande kennis van de onderwijsmarkt, en korte lijnen met de eindgebruiker zorgen wij voor actiegerichte inzichten.

Voorbeelden van vraagstukken die wij voor onze klanten oplossen

Verzuim op een MBO instelling

Scherper inzicht in verzuimgedrag studenten

Met behulp van data analytics hebben wij een MBO instelling ondersteund in het inzichtelijk maken van uitval per team en afdeling. Dankzij deze doelgerichte data inzichten, werden de onderliggende oorzaken inzichtelijk, en kon het verzuim gericht worden aangepakt.

Voorspellen van studentenaantallen VO instelling

Nauwkerigere voorspellingen in studentenaantallen

In samenwerking met het data-team van een VO instelling hebben wij de statistische modellen onderliggend aan de voorspellingen voor studentenaantallen opgesteld. Dankzij de nauwkeurige voorspellingen was de organisatie in staat om beslissingen omtrent huisvesting en personeelsaanname effectiever te nemen.

Operationele ondersteuning kwaliteitsgegevens

Beter inzicht in kwaliteitsgegevens

In samenwerking met het data team van een vo-instelling hebben wij de kwaliteitsgegens van de onderwijsinstelling inzichtelijk gemaakt. Dankzij deze doelgerichte datainzichten, kon beleid worden aangepast.

Hulp nodig met uw strategische en operationele vraagstukken?

Producten

Wij leveren gebruiksvriendelijke dataproducten die voor inzichten in processen binnen onderwijsinstellingen zorgen. Van het monitoren van verzuimdata, tot het inzichtelijk maken van voortgang van studenten: onze producten zorgen voor waardevolle procesverbeteringen.

Voorbeelden van producten die wij aan onze klanten leveren

Dashboards voor onderwijsbesturen

KPI's van de instelling in een oogopslag inzichtelijk

Bestuurders van onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor enorme organisaties, met duizenden medewerkers en tienduizenden studenten. Dankzij onze gebruiksvriendelijke PowerBI-dashboards voor onderwijsbesturen worden organisatie overkoepelende HR, Finance en Kwaliteitsgegevens in een oogopslag samengebracht, zodat hoofdzaken in 1 keer inzichtelijk zijn. G

Leerlingen volg-applicatie voor het VO

Beter inzicht in de voortgang van leeringen

Keuzes over of een leerling over gaat of niet, of naar havo dan wel vwo mag hebben een enorme impact. Deze worden op middelbare scholen gemaakt in zogeheten voortgangsgesprekken. De Next School Leerling InZicht app helpt docenten om alle gegevens die voor deze gesprekken relevant zijn in één overzicht te zien.

Doorstroomrapportage-tool voor HBO en Universiteiten

Met 1 druk op de knop begrijpen waar studenten vandaan komen

Voor hoger onderwijs instellingen is het belangrijk om te weten waar hun studenten vandaan komen. Met die kennis kan de aansluiting met het voorbereidend onderwijs worden worden aangescherpt. Onze doorstroom rapportage tool maakt in 1 oogopslag en per basisschool inzichtelijk waar leerlingen vandaan komen.

Geïnteresseerd in onze producten?