Ons werk

Dashboard voor MBO bestuurders

Bestuurders van ROC’s zijn verantwoordelijk voor enorme organisaties, met duizenden medewerkers en tienduizenden studenten. Er komt daardoor enorm veel op hen af waardoor het lastig wordt om overzicht te houden: waar gaat het goed, en wat verdient extra aandacht van de bestuurder? Voor een groot ROC hebben we een Power BI dashboard ontworpen waarin het bestuur de hoofdzaken in één oogopslag kan zien.

Applicatie voor volgen voortgang leerlingen in het VO

Keuzes over of een leerling over gaat of niet, of naar havo dan wel vwo mag hebben een enorme impact. Deze worden op middelbare scholen gemaakt in zogeheten voortgangsgesprekken. De Next School Leerling InZicht app helpt docenten om alle gegevens die voor deze gesprekken relevant zijn in één overzicht te zien. Onderscheidend element is dat de prestaties van een leerling tegen de rest van de klas worden afgezet, zodat deze in perspectief kunnen worden geplaatst. Zo kunnen leerlingen die het voordeel van de twijfel verdienen, dat vaker krijgen.

Datagedreven werkdrukaanpak

Onderwijspersoneel van MBO-instellingen ervaart een hoge werkdruk. Met een datagedreven aanpak hebben wij laten zien waar die werkdruk vooral vandaan kwam. Opvallende uitkomst was dat de oorzaken van werkdruk sterk wisselden tussen verschillende teams en locaties binnen de instelling. Met deze informatie in de hand hebben we een plan op maat gemaakt om de werkdruk te verlichten.

Portfolio-analyse van mbo-instellingen

Bij een portfolio-analyse bekijken we de opleidingsmix van een instelling. Daarvoor nemen we gegevens zoals het rendement, het studieresultaat, het arbeidsmarktperspectief van een opleiding mee. Zo kunnen we voor iedere opleiding in kaart brengen hoe goed deze presteert vergeleken met andere opleidingen in de onderwijsinstelling. Dit kan nuttig zijn als een instelling zijn opleidingenportfolio wil inkrimpen of wil uitvinden op welke opleidingen meer studenten zouden moeten worden aangetrokken.

Oud-leerlingrapportage voor universiteiten

De decaan speelt een grote rol in de studiekeuze van een leerling. Of de inmiddels oud-leerling daadwerkelijk de juiste studiekeuze heeft gemaakt blijft gissen voor de decaan. Tenzij hij kan zien hoe het oud-leerlingen vergaat. Met onze rapportages, gemaakt in samenwerking met de universiteit, vervullen we die behoefte. Zo kan een decaan bijvoorbeeld inzien welk profiel bij een bepaalde studie het vaakst een positief BSA krijgt. Dat helpt de decaan vervolgens een beter studieadvies te geven.