Onze Projecten

Hieronder vind je een selectie van onze projecten.

Onderwijsdashboards: alle informatie over leerlingen, personeel en financiën op een rij

Bestuurders van grote MBO-instellingen zijn verantwoordelijk voor enorme organisaties, met duizenden medewerkers en tienduizenden studenten. Dat maakt het lastig om overzicht te houden: waar gaat het goed, wat verdient extra aandacht? En hoe kom je erachter of een nieuwe aanpak effect heeft?

We hebben voor verschillende MBO-instellingen dashboards ontworpen, zodat bestuurders alle belangrijke zaken op een rijtje hebben. Hiervoor onderzoeken we eerst hoe de organisatie in elkaar zit, waar bestuurders in hun werk tegenaan lopen, en welke informatie zij nodig hebben om de organisatie nog effectiever aan te sturen. Aan de hand daarvan bepalen we welke informatie nuttig is om terug te zien in het dashboard. Vervolgens gaan we, in samenwerking met de IT-afdeling van de instelling, in Power BI met de data aan de slag om het dashboard te bouwen. Om het perfecte dashboard te ontwerpen betrekken we hierbij een scala aan expertises: van onderwijsexperts tot UX/UI-experts en technici.

Het resultaat is een gebruiksvriendelijk dashboard waarin instellingsbreed dezelfde,  up-to-date gegevens kunnen worden ingezien. Zo spreekt iedereen altijd over dezelfde cijfers.  Het aansturen van business units en voorbereiden van een directeuren- of teamleidersoverleg wordt op die manier een stuk gemakkelijker.

Analyse advisering basisscholen

Voor een PO-bestuur (in de volksmond: “basisscholenkoepel”) hebben we de basisschooladviezen in groep 8 onderzocht, in relatie tot de voortgang op de middelbare school. In de analyses hebben we onder meer zichtbaar gemaakt welke adviezen vaak achteraf “passend” blijken (bijv. een leerling met een havo-advies in groep 8 die na twee jaar in het tweede jaar havo zit) en welke juist niet. Daarbij hebben we ook ingezoomd op factoren zoals heradvisering, en coronamaatregelen zoals ophoging van de eindtoetsen. Vervolgens hebben we de belangrijkste uitkomsten voor elke losse basisschool zo simpel mogelijk gevisualiseerd. Zo kan elke school zien waar ze op kunnen letten om de volgende lichting leerlingen nog beter te adviseren.

Strategische analyse potentiële fusiepartners MBO-instelling

In sommige regio’s krimpt het aantal studenten in het MBO sterk. Dit zet het opleidingsaanbod onder druk. Kleine opleidingen betekenen namelijk hoge kosten per student (bijv. omdat ook in een klas met weinig leerlingen de docent volledig betaald moet worden). Een oplossing kan dan zijn om samen te werken (bijv. door fusie) met een andere instelling, en de opleiding samen aan te bieden. Voor verschillende instellingen die te maken hebben met krimp hebben we omliggende instellingen geanalyseerd op basis van publieke en TNS-databronnen. Hiermee hebben we o.a. de volgende vragen beantwoord:

  • Welke instelling sluit het beste bij het onderwijsaanbod aan?
  • Is het realistisch om te verwachten dat opleidingen samen te voegen zijn? Of is de andere instelling bijv. zo ver weg dat studenten daar niet heen zullen willen reizen?
  • Wat vraagt de arbeidsmarkt van het onderwijs in de regio? Wat betekent dit voor de keuze van een partner? 
  • Hoe “gezond” is de andere instelling? Is het een aantrekkelijke partner?

Mede dankzij onze analyses zijn enkele instellingen inmiddels op basis van een stevige feitenbasis gefuseerd met een goede match.