Uitkomsten onderzoek nieuwe bekostiging VO

In december heeft The Next School onderzoek gedaan naar de nieuwe bekostiging voor het voortgezet onderwijs. Met de nieuwe bekostigingsstructuur beoogt het ministerie van OCW de financiering eenvoudiger, transparanter en eerlijker te maken. Bijkomend effect van de bekostiging is echter dat er 5 miljoen extra naar de zelfstandige gymnasia gaat. Hiermee krijgen de gymnasia er per leerling zes keer zoveel geld bij als andere scholen.

Klik hier om het rapport te downloaden.